Výroba modulového domu

Ukázka výroby modulového domu

Základem je nosná ocelová konstrukce

Jednou z hlavních výhod "Českého domu" je tuhá ocelová konstrukce, opatřená kvalitní antikorozní úpravou. Díky této konstrukci je možné s domem bezpečně manipulovat jak jeřábem, tak na odmontovatelném podvozku. Oproti dřevěným konstrukcím domů konkurenčních výrobců, nehrozí její popraskání ani deformace při manipulaci.

 Ocelová konstrukce s ochraným nástřikem

 Manipalce konstrukce domu pomocí jeřábu

 Konstrukce vícemodulového domu

 Konstrukce usazená na zemních vrutech

 Usazená konstrukce domu s přípravou střechy


Kvalitně zateplená podlaha

Skladba podlah domů začíná trapézovým, pozinkovaným, spodním plechem, na který jsou křížem kladeny dvě vrstvy minerální vaty o celkové výšce 20cm. Vrchní překrytí a nosnou část tvoří další trapézový plech s výškou vlny 35mm, na který jsou opět křížem šroubovány dvě vrstvy OSB desek s celkovou sílou 24mm. Následně se na OSB vrstvu připevní parotěsná podlahová folie, podlahová izolace Isoboard 5mm a finální vrstvu tvoří plovoucí falcové desky Fermacell 25mm, které se k sobě lepí a šroubují.

 Spodní trapézový plech podlahy modulového domu

 Montovaný spodní plech podlahy modulového domu

 Instalace tepelné izolace podlahy domu

 Dokončení tepelné izolace podlahy mobilního domu

 Montáž vrchního plechu podlahy

 Zakrytí podlahy vrchní vrstvou trapézového plechu

 Dvě vrstvy OSB desek

 Finální zakrytí podlahy pomocí OSB desek

 Složení vrchní vrstvy podlahy

 Dokončení podlahy zakrytím Fermacell deskami


Montáž vnitřních příček a obvodových stěn

Na vrchní vrstvu podlahy z OSB desek se připevní konstrukční plechové profily, na které se dále montují sádrovláknité desky s podloženou izolační parozábranou.

 Montáž nosných profilů modulového domu

 Instalace parozábrany

 Montáž venkovních nosných profilů

 Pohled na moduly mobilního domu

 Montáž příček a obvodových stěn

 Vnitřní stěny mobilního domu ze sádrovláknitých desek Fermacell

 Vnitřní obvodové zaklopení sádrovláknitými deskami

 Detail spojů sádrovláknitých desek

 Montáž příček a obvodových stěn

 Detail skladby vnitřní příčky mobilního domu


Zateplením k úspoře energií

Při zateplování domů, klademe velký důraz na kvalitu použitých materiálů i precizně provedenou práci při montáži. Vnitřní zateplení obvodových stěn domu je tvořeno třemi vrstvami izolační vaty, která je zakryta venkovní vrstvou konstrukčních sádrovláknitých desek. Venkovní zateplení je pak tvořeno spodní vrstvou z extrudovaného polystyrenu, který zabraňuje natahování vlhkosti do izolace. Nad tuto vrstvu je lepena a šroubována, pomocí hmoždinek, minerální, fasádní vata ISOVER TF PROFI 80mm. Finální plášť domu je tvořen difusně otevřenou vrstvou stavebního lepidla.  Potvrzením kvalitního zateplení je nízkoenergetický štítek prokazující minimální tepelné ztráty našich domů.

 Instalace první vrstvy zateplení

 Zahájení zateplování mobilního domu

 Ukázka zateplení první a druhou vrstvou izolační vaty

 Ukázka první a druhé vrstvy izolace obvodových stěn

 Zateplení před instalací třetí vrstvy zateplení

 Ukázka zateplení malého modulu 6x4m

 Zateplení se zaklopením sádrovláknitou deskou

 Montáž venkovního zateplení bungalovu

 Finální venkovní zateplení před aplikací difuzně otevřené vrstvy lepidla

 Ukázka vrchního zateplení modulu


Instalace infrazářičového topení Heatflow

Všechny domy, které vyrábíme, jsou standardně vybaveny infrazářičovým topením značky Heatflow. Oproti klasickým způsobům vytápění je systém Heatflow účinnější, efektivnější a levnější na provoz i údržbu. Topení Heatflow je tvořeno tenkou uhlíkovou fólií z nanotrubic a směsi uhlíkových vláken s uhlíkovou pastou, která září teplo na základě dlouhovlnného infračerveného záření s biogenní vlnovou délkou, kterou lidské tělo vnímá velice pozitivně. Tato uhlíková folie neohřívá vzduch ale okolní předměty, stejně jako to dělá naše Slunce. Fólie heatflow můžou být použity jako stropní, podlahové nebo stěnové topení. Montují se nad podhled ze sádrokartonu, nebo pod finální podlahu a jsou opatřeny speciální odrazovou deskou pro ještě vyšší účinnost.

 Montáž infratopení heatflow

 Zakrývání odrazovou deskou

 Úplné zakrytí odrazovou deskou

 Pokládka podlahového topení

 Instalace stropního topení


Příprava zemních vrutů na pozemku

Před samotným transportem domu na místo určení, je třeba připravit pozemek klienta pro jeho usazení. Pro tento účel opatřujeme místo usazení domu zemními vruty. Jejich délka i velikost jsou dané složením podloží a tvarem daného pozemku. Klient si, po konzultaci s naším technikem, může stavební připravenost zajistit i sám formou pilotů ze ztraceného bednění a tím snížit celkové náklady.

 Montáž zemních vrutů pro modulový dům

 Instalace zemních vrutů v mírném svahu

 Detail instalace zemních vrutů

 Montáž zemních vrutů

 Příprava zavrtání vrutu

 Dokončená montáž zemních vrutů

 Ukázka zemního vrutu

 Instalace zemních vrutů na zarovnaném pozemku

 Ukázka zaměřených zemních vrutů

 Zemní vruty na rovinném pozemku


Transport domu a manipulace

Samotný transport celého modulového systému, vyžaduje pečlivou přípravu, v podobě průjezdnosti trasy, transportních povolení pro nadměrnou přepravu, zajištění technických doprovodů a další s tím spojené záležitosti. Veškeré tyto služby zajišťuje firma Tepora group s.r.o.. Samotná manipulace na místě vyžaduje přesnost a preciznost a plně profesionální tým techniků.

 Vyvezení modulového domu z montážní haly

 Usazení domu na návěs

 Modulový dům připravený na přepravu na návěsu

 Převoz modulového domu

 Manipulace malým modulem mobilního domu Elko

 Ukázka manipulace modulem domu

 Dokončené usazení modulů domu Elko

 Manipulace domu s odborným dohledem

 Přeprava modulového domu Elko pásovým jeřábem

 Usazování modulového domu na ztracené bednění


+420 220 770 222