Doprava manipulace

Doprava domů a manipulace

 Nájezd autojeřábu

 Autojeřáb u rodinného domu

 Složení domu autojeřábem

 Mobilní dům

 Modulový dům s autojeřábem

 Doprava mobilního domu

 Doprava modulového domu Elko

 Modulový dům naložený na podvalu

 Mobilní dům dovezen na místo určení

 Manipulace jeřábem s profesionálním dohledem

 Přeprava modulového domu

 Manipulace modulovým domem pomocí pásového jeřábu

 Manipulace jeřábem jednomodulového domu

 Složení modulu domu z přepravního podvozku

 Manipulace modulovým domem pomocí jeřábu

 Příjezd pásového jeřábu k pozemku klienta

 Odborný dohled při manipulaci

 Složení modulového domu Elko pásovým jeřábem

 Manipulace s nezastřešeným modulem

 Usazování modulu domu Půlklasik na ztracené bednění

 Manipulce bungalovu Půlklasik s pomocí jeřábu

 Přeprava domu pomocí kamionu

 Přeprava mobilního domu Půlklasik s doprovodem

 Dovezení dvou modulů domu Klasik k zákazníkovy

 Převoz konstrukce bungalovu na klíč

 Vyvezení modulového domu z montážní haly

 Manipulace Českého domu Půlklasik

 Manipulace modulového domu jeřábem

 Manipulace jeřábem na pozemku klienta

 Odborné usazení modulu domu na betonové piloty

 Usazování domu na betonové patky

 Zakrytí modulu domu při přepravě

 Manipulace celoročního domu jeřábem

 Naložení modulového domu na kamion

 Doprava modulového domu kamionem


+420 220 770 222