Nízkoenergetický dům

Bydlete nízkoenergeticky s Českým domem

Nízkoenegetický dům Současný trend ve výstavbě nízkoenergetických domů je, zajistit co nejnižší náklady na provoz a vytápění a zároveň uvádět na trh domy co nejšetrnější k přírodě. Touto myšlenkou jsme se rozhodli inspirovat a při výrobě Českého nízkoenergetického domu tak klademe velký důraz nejen na kvalitu provedení, ale i na nejekonomičtější provoz a nízkou spotřebu energií.

Nízká spotřeba energie je zaručena hlavně díky kvalitnímu zateplení a použití nejmodernějšího infratopného systému Heatflow. Díky těmto prvkům splňuje modulový systém Českého domu vysoké nároky pro označení nízkoenergetickým štítkem „B“ dle Průkazu energetické náročnosti budovy.

Vnější zateplení nízkoenergetického domu Základním předpokladem pro dosažení nízké spotřeby energie potřebné na vytápění je kvalitní zateplení. Už technologický postup pro vytvoření zateplení domu je určující pro co nejnižší budoucí tepelné ztráty. Na vývoji technologického postupu zateplení Českého domu se podíleli přední odborníci v oboru stavebnictví a výsledkem je provedení nejefektivnějšího zateplení našeho nízkoenergetického domu. Samozřejmostí je použití kvalitního izolačního materiálu se součinitelem tepelné vodivosti 0,033 W/mK.

Díky těmto technologickým postupům předcházíme vzniku tepelných mostů a je zaručeno kvalitní zateplení, které je základem pro každý nízkoenergetický dům. Vše je pak dovršeno použitím kvalitních šestikomorových, plastových oken s výplní z trojskla a se součinitelem prostupu tepla Uf 0,92 W/m²K. Všechny tyto postupy mají za výsledek minimální tepelné ztráty našich domů.

Stropní topení Heatflow nízkoenergetického domu Kvalitní zateplení je ale jen polovinou toho co činí Českým dům nízkoenergetickým. Všechny modulové domy, které vyrábíme, jsou standardně vybaveny infratopným systémem značky Heatflow, které je oproti klasickým způsobům vytápění účinnější, efektivnější a levnější na provoz i údržbu. Topný systém Heatflow je tvořen tenkou uhlíkovou fólií z nanotrubic a směsi uhlíkových vláken s uhlíkovou pastou, která září teplo na základě dlouhovlnného infračerveného záření s biogenní vlnovou délkou, kterou lidské tělo vnímá velice pozitivně. Tato uhlíková folie neohřívá vzduch ale okolní předměty, stejně jako to dělá naše Slunce. Toto teplo je velice příjemné a prospěšné pro lidské zdraví.

Průkaz energetické náročnosti budovy Zdraví a spokojenost našich zákazníků je pro nás prioritou, proto si s námi teď můžete splnit svůj sen o ekologickém a zároveň šetrném bydlení, jak pro přírodu, tak pro Vaši peněženku.

Důkazem jsou roční vyúčtování elektřiny, která nám naši spokojení zákazníci posílají. Například náklady za vytápění dvoumodulového domu Klasik 96m², topným systémem Heatflow, vychází mezi 7.800Kč a 8.500Kč za topnou sezónu!

+420 220 770 222